AutorInThi Mai hương Pham Ha Noi University of Industry, 298 Cau Dien, Bac Tu Liem, Ha Noi, Viet NamHong con TranVNU University of Science, 19 Le Thanh Tong, Hoan Kiem, Ha Noi, VietnamThi Phuong Quynh LeInstitute of Natural product Chemistry, Vietnam Academy of Science and Technology, 18 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Ha Noi, VietnamTitelSynthesis of zeolites from Tay Nguyen red mud and test of their adsorption abilityZitierfähige Url:https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:14-fkhorizont-turnovo.com2-327087QuellenangabeJournal of Vietnamese Environment - Vol. 9(2018)1Erscheinungsort: Pirna Verlag: Technische Universität Dresden Erscheinungsjahr: 2018 Jahrgang: 9 Heft: 1 Seiten: 32-37 ISSN: 2193-6471 DOI: 10.13141/jve.vol9.no1.pp32-37 Erstveröffentlichung2018Abstract (EN)Red mud is the waste from alumina production, contain high amount of residual alkaline, aluminate và some metals oxide such as iron oxide, silicon oxide, titanium oxide...; in which aluminum & silica proportions could be used for zeolite synthesis. The zeolite was synthesized by the hydrothermal method for obtaining RM-ZeO-Si which was signed for đam mê added and RM-ZeO- Si- Al for both Si and Al added. The obtained zeolites were then characterized by the XRD, EDX, SEM, BET và FT-IR methods. The results indicate that the synthesized zeolite is likely the new kind one with one surfur atom in the crystaline unit và has general formula of Na8(Al6Si6O24)S.4H2O. We tested the ability of ammonium và nitrite adsorption of the synthesized zeolites & found that the synthesized zeolites had very high adsorption capacity of both cation ammonium and anion nitrite; but the adsorption mechanism of each was different. Adsorption mechanism of ammonium was suggested as predominant ion exchange betweenammonium cation in solution & sodium cation in zeolite crystals; while nitrite adsorbed on surface material by electrostatic attractive force between nitrite anion & electropositive surface of iron oxide particles.Abstract (VIE)Bùn đỏ là chất thải từ quá trình sản xuất nhôm, chứa lượng to kiểm, oxit nhôm và một số trong những oxit khác ví như sắt oxit, silic oxit, titan oxit…trong đó xác suất nhôm và silic rất có thể sử dụng nhằm tổng đúng theo zeolit. Vật liệu zeolit được tổng hòa hợp bằng cách thức thủy nhiệt, thêm đê mê được cam kết hiệu là RMZeO- Si; vật liệu thêm đồng thời Si, Al được ký kết hiệu là RM- ZeO-Si/Al. Vật tư zeolit tổng đúng theo được phân tích đặc trưng kết cấu bằng các cách thức XRD, EDX, SEM, BET và FT-IR. Cáckết trái phân tích cho thấy vật liệu zeolit tổng hợp có điểm mới biệt lập so với các zeolit thông thường bởi trong cấu tạo phân tử tất cả chứa nguyên tử S, bí quyết phân tử của zeolit là Na8(Al6Si6O24)S.4H2O.


Bạn đang xem: Page not found


Xem thêm: Giải Bài 35 Trang 40 Sgk Toán 7 Tập 2, Bài 35 Trang 40 Sgk Toán 7 Tập 2

Hiệu quả khảo giáp hấp phụ lúc đầu cho thấy trang bị liệu có tác dụng hấp phụ với tất cả ion amoni với nitrit, nguyên tắc hấp phụ khác nhau. Quá trình hấp phụ cation amoni là do quá trình trao đổi ion thân cation amoni với cation natri vào tinh thể zeolit, còn quy trình hấp phụnitrit trên bề mặt vật liệu do cửa hàng tĩnh năng lượng điện giữa nitrit với những cấu tử oxit sắt.Andere AusgabeDer Artikel ist zuerst in der open Access-Zeitschrift "Journal of Vietnamese Environment" erschienenDOI:10.13141/jve.vol9.no1.pp32-37Freie Schlagwörter (DE)Adsorptionsfähigkeit, Tay Nguyen Rotschlamm, ZeolitheFreie Schlagwörter (EN)adsorption ability, Tay Nguyen red mud, zeolitesKlassifikation (DDC)363.7Klassifikation (RVK)AR 10100Publizierende InstitutionTechnische Universität Dresden, PirnaVersion / Begutachtungsstatuspublizierte Version / VerlagsversionURN fkhorizont-turnovo.comurn:nbn:de:bsz:14-fkhorizont-turnovo.com2-327087Veröffentlichungsdatum fkhorizont-turnovo.com16.01.2019DokumenttypArtikelSprache des DokumentesEnglischVietnamesischLizenz / Rechtehinweis
*