16:54 Mar 2, 2010
English lớn Vietnamese translationsBus/Financial - Finance (general)Additional field(s): Investment / Securities
English term or phrase: hedge fund
Definition from Forbes Financial Glossary:A fund that may employ a variety of techniques khổng lồ enhance returns, such as both buying và shorting stocks based on a valuation model.Example sentence(s):Bạn đang xem: Hedge funds and china's stock market: a study on

*

*

5Dự phòng không may roThis person is a fkhorizont-turnovo.com Certified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means lớn be a fkhorizont-turnovo.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Doan Quang

*

*

5Qũy đầu tư chi tiêu phòng hộ giáThis person is a fkhorizont-turnovo.com Certified PRO in English lớn VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a fkhorizont-turnovo.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Nguyen Dieu

*Xem thêm: Bài 14,15,16, 17,18,19 Trang 20,21,22 Sgk Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 20

Definition from saga:Tại châu Âu, các quỹ đầu tư phòng hộ giá chỉ được quảng cáo rộng rãi trên truyền hình. Ở Mỹ, tuy nhiên việc quảng cáo các quỹ này bị cấm nhưng chúng vẫn được quảng bá bằng phương pháp truyền khẩu hoặc tại những buổi hội thảo do những nhà môi giới đầu tư và chứng khoán hoặc các ngân hàng tứ nhân tổ chức.Example sentence(s):This person is a fkhorizont-turnovo.com Certified PRO in English khổng lồ VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a fkhorizont-turnovo.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Nguyen DieuVietnamLocal time: 21:41Native speaker of:
*
VietnamesePRO pts in category: 47