Trong bài viết này, Duy sẽ update danh sách từ bỏ vựng giờ đồng hồ Đức công ty đề công việc và nghề nghiệp A1, A2, B1 tương đối đầy đủ cho các bạn quan tâm. Chúng ta đang học chuyên môn nào thì xem danh sách từ vựng ở trình độ chuyên môn đó nhé.

Bạn đang xem: Volksbank visbek

Từ vựng tiếng Đức nhà đề nghề nghiệp trình độ A1

Với tự vựng giờ Đức về nghề nghiệp, các danh từ giống như đực thường có đuôi -er/ -mann. Những danh trường đoản cú giống cái thường thêm đuôi -in/ -frau trường đoản cú danh từ tương đương đực

1. Danh rảnh vựng giờ đồng hồ Đức nhà đề nghề nghiệp và công việc và quá trình ở A1

der Arzt,-“e nam bác bỏ sĩ

die Ärztin,-nen nữ bác bỏ sĩ

der Arzthelfer,-/ trợ lý chưng sĩ

der Ingenieur,-e kĩ sư

der Hausmann,-“er phái nam nội trợ

die Hausfrau,-en con gái nội trợ

der Polizist,-en cảnh sát

die Polizistin,-nen thanh nữ cảnh sát

der Krankenpfleger,-/ phái mạnh y tá/ hộ lí

die Krankenschwester,-n đàn bà y tá/ hộ lí

der Schüler,- học sinh

der Student,-en sinh viên, học sinh

der Babysitter,- người trông trẻtrẻ

der Lehrer,- giáo viên

Reiseführer,- hướng dẫn viên du lịch

der Tourist,-en du kháchkhách

der Kellner,- bồi bàn

die Kellnerin,-nen nữ giới bồi bàn

der Architekt,-en bản vẽ xây dựng sư

die Architektin,-nen nữ phong cách xây dựng sư

der Arbeiter,- fan đi làm, công nhân

der Kollege,-n đồng nghiệp

die Kollegin,-nen cô bé đồng nghiệp

der Koch,-´´e đầu bếp

die Köchin,-nen thiếu nữ đầu bếp

der Praktikant,-en thực tập sinh

die Praktikantin,-nen thiếu nữ thực tập

der Senner,- người chăn gia súc bên trên núi

der Regisseur,-e đạo diễn

der Bergbauer nông dân vùng cao

der Bauer,-n nông dân

der Landwirtschaftsmeister,- kĩ sư nông nghiệp

der Pilot,-en phi công

*

2. Động từ giờ đồng hồ Đức nhà đề nghề nghiệp và công việc trình độ A1

arbeiten làm việc

wissen hiểu biết

wählen lựa chọn

notieren ghi lại

anbieten cung cấp, sở hữu đến

vorbereiten chuẩn chỉnh bị

3. Tính từ trong công ty đề quá trình tiếng Đức A1

total hoàn toàn

zurzeit hiện nay, bây giờ

dort, domain authority ở đó

hier ở đây

leider cực kỳ tiếc

nämlich nạm thể, đúng đắn làlà

früh sớm

spät muộn

ungefähr khoảng

zusammen cùng với nhau

eigen của riêng

beruflich về công việc

selbstständig độc lập, tự lập, tự marketing làm việc

berufstätig bao gồm công việc

arbeitslos thất nghiệp

angestellt đã đi làm việc (ở công ty)

seit từ (quá khứ đến hiện tại)

vor trước, từ thời điểm cách đó (quá khứ)

gerade vừa mới, ngay

eigentlich, wirklich thực ra

später sau đó, tiếp theo

interessant thú vị

manchmal thỉnh thoảng

professionell chăm nghiệp

früher trước đây

heute bây giờ

nett giỏi bụng

4. Các cụm tự hay gặp gỡ từ vựng giờ đồng hồ Đức công ty đề nghề nghiệp ở A1

vor einem Monat cách đó 1 tháng

seit einer Woche xuất phát điểm từ 1 tuần nay

für drei Tage trong tầm 3 ngàyngày

montags vào sản phẩm 2, rất nhiều ngày máy 2

vormittags vào buổi sáng, từng sáng

5. Những mẫu câu tiếp xúc từ vựng tiếng Đức nhà đề nghề nghiệp trình độ A1

Ich bin … tôi là …

Ich bin … von Beruf tôi làm nghề …

Ich arbeite als … tôi thao tác …

Ich habe einen Job/ eine Stelle als … tôi tất cả một các bước là …

Was machen Sie beruflich?

Was sind Sie von Beruf?

Ich mache eine Ausbildung als … tôi học nghề …

Ich gehe noch zur Schule. Tôi vẫn tồn tại đi học.

Từ vựng giờ Đức nhà đề nghề nghiệp và công việc trình độ A2

 1. Danh từ công ty đề các bước trình độ A2

der Bankkaufmann nhân viên cấp dưới ngân hàng

der Fußballspieler mong thủ trơn đá

der Betriebswirt tín đồ nghiên cứu kinh tế doanh nghiệp

der Journalist công ty báo

der Astronaut đơn vị du hành vũ trụ

der Sportarzt chưng sĩ thể thao

der Programmierer xây dựng viênviên

der Arbeitgeber nhà lao động

der Arbeitnehmer người làm công

der Angestellte, der Mitarbeiter nhân viên

der Betrieb công ty, xí nghiệp

das Gesetz luật pháp pháp

der Werktag ngày làm việc

die Schichtarbeit (Sg.) ca làm việc

die Nachtarbeit (Sg.) ca làm cho đêm

die Ahnung,-en ý kiến

der Nationalfeiertag,-e quốc khánh

die Überstunde,-n giờ làm thêm

die Regel,-n quy tắc

die Industrie (Sg.) công nghiệp

das Amt,-“er phòng ban hành chính

der Vertrag,-“e thích hợp đồng

Alterpfleger/in điều chăm sóc viên cho người già

Bäcker/in thợ làm bánh

Beamter/Beamtin công chức

Blumenhändler/in người kinh doanh hoa

Busfahrer/in tài xế xe buýt

Erzieher/in gia sư mầm non

Fotograf/in nhiếp ảnh gia

Friseur/in thợ có tác dụng tóc

Fußballprofi mong thủ bóng đá chuyên nghiệp

Kaufmann/-frau nhân viên bán hàng

Mechaniker/in kĩ sư

der Mechatroniker,-/ thợ sửa máy

Sänger/in ca sĩ

Taxifahrer/in tài xế taxi

die Krankenversicherung bảo đảm sức khỏe

die Krankmeldung sự báo ốm

das Vorstellungsgespräch cuộc bỏng vấn

das Praktikum thực tập

der Azubi fan học việc

*

2. Động từ tiếng Đức chủ đề bài toán làm sinh hoạt A2

(sich) streiten gượng nhẹ vã

speichern lưu lại trữ

sich bewerben đăng ký, ứng tuyển

löschen xóa

präsentieren thuyết trình

teilnehmen (an) tham gia (vào)

sich verhalten cư xử, ứng xử

herstellen sản xuất

sammeln thu thập

notieren ghi chú

lösen giải quyết

ausschalten tắt

anschalten bật

nutzen, benutzen sử dụng, dùng

versuchen núm gắng, thử

durchstellen nối máy

verdienen kiếm (tiền, thời gian)

sich beschäftigen (mit) bận rộn (với)

3. Tính từ giờ đồng hồ Đức chủ đề nghề nghiệp và công việc A2

böse xấu tính

müde mệt mỏi

konstruktiv mang tính chất xây dựng

effektiv hiệu quả

schwierig cạnh tranh khăn

schwer nặng nề nhọc, khó

leicht dễ dàng dàng, vơi nhàng

kompliziert phức tạp

freundlich thân thiện

klug thông minh

unhöflich bất lịch sự

flexibel linh động

individuell cá nhân

gesetzlich theo luật

4. Những cụm tự hay gặp gỡ từ vựng giờ Đức nhà đề nghề nghiệp và công việc trình độ A2

im Durchschnitt trung bình

einen Tag freihaben có 1 ngày nghỉ

in den Urlaub fahren đi ngủ mát

ins Büro fahren đi đến chỗ làm

in der Arbeit trong công việc

im Büro sinh sống văn phòng

zu Hause arbeiten thao tác làm việc ở nhà

5. Những mẫu câu tiếp xúc về tự vựng tiếng Đức nhà đề nghề nghiệp trình độ A2

Ist der Chef/ die Chefin schon im Haus?

Können Sie ihm/ ihrr bitte etwas ausrichten

Können Sie mich bitte mit … verbinden?

Ich möchte gern … werden

Was bist du von Beruf? – Ich bin Arzt von Beruf.

Was machst du beruflich? – Ich bin Deutschlehrer. Ich arbeite als Lehrer.

Was willst du später einmal werden? – Ich will Pilot werden.

Hast du (eine) Arbeit/einen Job? – Nein, ich bin arbeitslos.

Machst/Hast du einen Ferienjob? – Ja, in den Ferien arbeite ich als Kellner.

Welchen Beruf hast du gelernt? – Ich habe Bäcker gelernt.

Hast du eine Lehre gemacht? – Ja, ich habe eine Bäckerlehre / Lehre als Bäcker gemacht.

Xem thêm: Babe Là Gì Khi Đến Từ Người Bạn Thích? Babe Có Ý Nghĩa Gì Khi Đến Từ Người Bạn Thích

Gefällt dir deine Arbeit?

Wie sind deine Arbeitszeiten?

Von wann bis wann arbeitest du?

Chắc chắn ngoài những từ liệt ngơi nghỉ phía trên, vẫn còn đấy thiếu một vài từ vựng giờ Đức công ty đề nghề nghiệp hoặc công việc. Bạn nên lưu lại danh sách này và bổ sung cập nhật thêm để vốn từ của chính mình dày lên nhé. Dường như để thi được chứng từ quốc tế, bạn cần bổ sung cập nhật thêm khá nhiều từ vựng giờ Đức theo chủ đề đó. Giả dụ thấy bài viết này bao gồm ích, hãy follow trang của We Talent nhé.