Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Withdrawal là gì

*
*
*

withdrawal
*

withdrawal /wi "dr : l/ danh từ sự rút khỏi sự rút ra sự rút quân sự rút lui (ý kiến) (pháp lý) sự rút (đn kiện...) (pháp lý) sự huỷ bỏ; sự tịch thu (sắc lệnh...)
rútunscheduled withdrawal: sự đúc kết không định trước (các thanh điều khiển)withdrawal of casing: sự rút ống chốngwithdrawal of casing sea: sự rút của biểnwithdrawal simptoms: hội bệnh rút thuốcwithdrawal sleeve: ống lót rút dỡ đượcLĩnh vực: hóa học và vật liệusự mang đisự rút điheat withdrawaltản nhiệtheat withdrawalthải nhiệtmoisture withdrawalhút ẩmmoisture withdrawalkhử ẩmmoisture withdrawalsự hút ẩmmoisture withdrawalsự khử ẩmwithdrawal currentdòng thu hồiwithdrawal eyevòng móc tháo dỡ (thiết bị tối ưu chất dẻo)withdrawal forkcần nhả ly phù hợp (dạng nĩa)withdrawal loadlực kháng nhổ của đinhwithdrawal loadtải trọng nhổ (cọc)withdrawal mechanismcơ cấu lùi (dao)withdrawal of fixed assetssự tịch thu vốn cố gắng địnhwithdrawal of floating assetssự thu hồi vốn lưu giữ độngwithdrawal plateđĩa góp (lọc dầu)withdrawal settlementsự trả tiềnwithdrawal thử nghiệm of pilethí nghiệm nhổ cọcwithdrawal tooldụng thế tháowithdrawal toolkìm nhổwithdrawal tubeống chiếtcác khoản tiền rút rahủy bỏvoluntary withdrawal: hủy quăng quật tự nguyệnrút tiền rasự rút tiền vềsự rút vềthu hồiwithdrawal from circulation: sự thu hồi tiền lưu giữ thôngtriệt tiêuautomatic withdrawalrút chi phí tự độngcash withdrawalsự rút tiền mặtearly withdrawal penaltytiền phạt rút chi phí trước thời hạnnegotiable order of withdrawallệnh rút tiền lưu giữ thôngnegotiable order of withdrawal accounttài khoản NOWphantom withdrawalrút tiền lénphantom withdrawalrút chi phí ma quáiwithdrawal noticegiấy báo rút tiềnwithdrawal noticephó phiếu (măng-đa)withdrawal of capitalsự rút vốn vềwithdrawal plancác khoản rút tiềnwithdrawal settlementquyết toán tiền nong khi thôi việcwithdrawal slipphiếu rút tiềnwithdrawal slipphiếu rút tiền (ngân hàng) o sự rút đi, sự rút khỏi, sự bị rút khỏi; sự thu hồi o sự khử, sự lấy đi § withdrawal of casing : sự rút ống chống § withdrawal of the sea : sự rút của biển

Từ điển chuyên ngành Pháp luật

Withdrawal: Sự rút đối kháng kiện Từ bỏ hoặc ngưng năng khiếu nại, khiếu nại tụng


*

*

*

withdrawal

Từ điển Collocation

withdrawal noun

1 removing/leaving

ADJ. imminent | immediate, rapid, sudden | gradual, phased | complete, full, total, unconditional, wholesale | partial | strategic, tactical | voluntary | ignominious The UN were faced with an ignominious withdrawal or a long-term military presence. | military, troop

VERB + WITHDRAWAL điện thoại tư vấn for, demand The tiệc nhỏ is calling for the phased withdrawal of troops from the island. | agree to | announce | make The police were forced lớn make a tactical withdrawal.

PREP. ~ by a withdrawal by government troops | ~ from the army"s withdrawal from the occupied territories

2 from a bank account

ADJ. cash

VERB + WITHDRAWAL make

PREP. ~ from She made a withdrawal of £250 from her bank account.

3 stopping

ADJ. alcohol, drug

VERB + WITHDRAWAL suffer

WITHDRAWAL + NOUN symptoms

PREP. ~ from She was still suffering withdrawal from nicotine.

Từ điển WordNet


n.

the act of taking out money or other capitalthe act of withdrawing

Investopedia Financial Terms


Withdrawal
Removing funds from an account, plan, pension or trust. In some cases, conditions must be met in order lớn withdraw funds without penalization. There are two waysto withdraw money: in cash or in kind.
Withdrawal can be done over a period of time in fixed or variable amounts or inone lump sum. Penalization for early withdrawal usually ariseswhen a clause in an investment contract is broken. Cash withdrawal requires converting the holdings of an account, plan, pension or trust into cash, usually through a sale. In kind withdrawal is simply taking possession of assets và does not require conversion khổng lồ cash.
AnnuitizationChristmas ClubDistribution in KindLiquidationPayment In-Kind - PIKSystematic Withdrawal Plan - SWPSystematic Withdrawal ScheduleWithdrawal Plan


Xem thêm: Giải Bài 1 Trang 138 Toán 12 : Bài 3, Giải Bài 1 Trang 138 Sgk Giải Tích 12

English Synonym & Antonym Dictionary

withdrawalssyn.: backdown climb-down detachment drug withdrawal secession