Các cách làm về hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Suy nghĩ về về vai trò của rất nhiều người lãnh đạo anh minh như Lí Công Uẩn cùng Trần Quốc Tuấn đối với vận mệnh khu đất nước


Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường buộc phải được đánh dấu *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang website

lưu giữ tên của tôi, email, và website trong trình duyệt y này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.